Äldresupport

– När du har frågor om äldreomsorgen

 

Varje ålder har sina glädjeämnen, men för att kunna njuta av dem till fullo kan vi på ålderns höst behöva göra vissa förändringar i våra liv. De egna behoven ändras och många av oss behöver mer stöd än tidigare. Men hur ska man veta var man kan få hjälp och med vad? Och vem erbjuder svenskspråkiga tjänster? Fråga Heims äldresupport!

Verksamhetsledare Marika Kjellman på Heim kommer att fungera som koordinator och kontaktperson i frågor som berör äldreomsorgen.

  • Hitta rätt i vårdkedjan – hitta rätt person
  • Oro och frågor vid förändringar
  • Frågor om boende och stödfunktioner
  • Råd kring olika bidrag
  • Äldresupporten hjälper dig vidare
  • info@heim.fi tel. 045 2038106
  • Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla, för såväl seniorer som deras anhöriga, ni kan nå äldresupporten genom ett telefonsamtal eller ett besök.

Vad är Heim?

Heim är det nya ansiktet utåt för föreningen De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f. Namnet Heim kommer från det regionala uttalet av ’hem’ och speglar vad man vill uppnå med verksamheten – nämligen att skapa hemkänsla, samhörighet och gemenskap bland äldre i Karlebyregionen. För att uppnå målet finansierar och samarbetar Heim med organisationer som på olika vis sätter guldkant på de äldres vardag.