Föreningen som vill skapa hemkänsla

Bakgrund

Heim är ansiktet utåt för föreningen De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f. Efter försäljningen av Emeliehemmet år 2017 började föreningen utforska nya sätt att driva verksamheten vidare. Trots att vi inte längre driver ett hem vill vi fortsätta främja äldre personers livskvalitet samt i någon mån också erbjuda boende. Resultatet av utvecklingen är Heim. 

Läs vår verksamhetsplan här.

Vår mission

Namnet Heim kommer från det regionala uttalet av ’hem’ och speglar vad man vill uppnå med verksamheten, nämligen att skapa hemkänsla, samhörighet och gemenskap bland äldre i Karlebyregionen.

Vägen dit

För att uppnå målet finansierar och samarbetar Heim med organisationer som sätter guldkant på de äldres vardag. Det kan exempelvis röra sig om föreläsningar, utflykter och andra ledda aktiviteter på svenska samt volontärarbete och äldresupport. Våra största samarbetspartners är Folkhälsan, som idag äger och driver Emeliehemmet, samt pensionärsföreningen Vi Norrifrån.

 Heim är visserligen inte ett boende på samma sätt som Emeliehemmet (även om föreningen fortfarande erbjuder hyresbostäder). Ändå ska medlemmarna kunna känna sig som hemma i föreningen – välkommen Heim!

Historia

– Över hundra år av vård och omsorg

De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f grundades år 1907 av initiativtagaren Alma Furuhjelm. Syftet var då att ordna boende, måltider och vård till kvinnor, på den tiden mer specifikt ”respektabla damer” i Karleby. Föreningens huvuduppgift var att anskaffa medel till de här ändamålen. Syföreningens verksamhet fick också sin början under den här tiden.

År 1926 hade mängden donationer gjort det möjligt för föreningen att ta steget och grunda ett hem i Haklax, där elva kvinnor flyttade in. Två friplatser fanns för de mindre bemedlade. 

Kvinnorna deltog alla i de dagliga sysslorna och trädgårdsarbetet – en tradition som fortfarande hålls i liv i dag i och med det frivilliga trädgårdsarbetet och skötseln av odlingslådor på Park & Plazas innergård!

Kontakt: info@heim.fi

Ordförande

Margita Lukkarinen

tel. 045 112 4477
margita.lukkarinen@heim.fi

Verksamhetsledare

Marika Kjellman

tel. 045 203 8106
marika.kjellman@heim.fi